”Nasjonalparken som verdiskaper”

 

 

 

PROGRAM

 

First seminar for Nordpluss-adult project  ”Accesibletourism-Nationalparks”

 

Wednesday, 28.Oct. 2009

Kl.13.05.         Guests arrive Vadsø airport

                        Accommodation: RICA hotell Vadsø

Kl.13.30          Lunch, RICA hotel

Kl.18.00          Lecture on”Varanger halvøya national park”

                        by prof. Leif O. Ryvarden

                        Place: Vadsø upper secondary school

Kl.20.00          Dinner at RICA hotel

 

Thursdag, 29.Oct.

Kl.09.00          Visit, orientation and guided tour at Ruija Kven Museum

Kl.10.30          Excursion - Ekkerøy

Kl.12.30          Lunch, Varanger Panorama

Kl.13.00          Orientation about project”Nationalparken som verdiskaper”

                        Project leader Svein Harald Holmen?

Kl.14.00          Destinasjon Varanger

                        Manager Kate Utsi

Kl.18.00          Dinner at RICA hotell

Kl.20.00          Concert. Vårbrudd

                       

 

Friday, 30.Oct

Kl.09.00          Presentation. Natur parks in Estonia and Lithuania. E34 Vadsø vgs

Kl.10.00          Guided tour and orientation on Vadsø upper secondary school

Kl.11.00          Planning next project seminar. E29 Vadsø vgs

Kl.12.00          Lunch, RICA hotel

Kl.14.21          Departure. Vadsø Airport.                

 

 

    

Bilder. Fra brosjyre om Varangerhalvøya nasjonalpark

 


 

RAPPORT.

 

Nordpluss-adult prosjektet “Accesible tourism-Nationalparks”

 

1.seminar i Vadsø 28.10-30.10.2009.

 

Alle partnere var invitert til oppstartsmøte og seminar. Fra Luleå Universitet i Sverige kunne ingen komme.
De gav også melding om at de ønsket  å være en passiv partner i prosjektet. Fra Mykolas Romeries
University, Lithauen, møtte tre deltakere og fra Siksali Arendult center, Estland, møtte to deltakere.

All forarbeid før seminaret var gjort av vertskap etter innspill fra partnere i forkant av seminaret. Det ble
gjennomført planleggingsmøter for prosjektet, seminar om Varangerhalvøya Nasjonalpark
(åpent møte med ca. 50 deltakere), besøk til bedrifter, informasjon om skolen og ekskursjon i nasjonalparken.

Tidspunkt for neste seminar og rutiner for informasjonsutveksling ble fastsatt. Mykolas Romeries
University fikk i oppdrag å forberede det neste seminaret i Vilnius i mars 2010. Under planleggingsmøtene
ble det spesielt foretatt endring i prosjektet med bakgrunn i at prosjektet fikk tildelt ca. 1/4 del av det
det ble søkt om.

 

For alle partnere

 

Jens Pedersen

prosjektansvarlig